Algemene voorwaarden By Suzan

STARTBOEKING
Voor schmink-/ballonvouwopdrachten hanteert By Suzan een startboeking vanaf 2 uur. Wilt u By Suzan boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 2 uur, tenzij anders wordt overeengekomen.

TARIEVEN
Alle vermelde tarieven zijn inclusief materiaal.

TOESLAGEN
Wanneer een opdracht plaatsvindt op een zondag, nationale feestdag of tussen 22.00 uur de ene dag en 8.00 uur de volgende dag (nachtwerk) wordt een toeslag van 20% berekend.

WACHTKOSTEN
Wanneer er een boeking gedaan wordt van meerder tijdblokken op éénzelfde dag door dezelfde partij waarbij de uren niet aansluitend zijn, rekent By Suzan voor de tussenliggende tijd wachtkosten tegen 50% van het uurtarief.

REISKOSTEN/BEZORGKOSTEN

Reiskosten
De reiskosten voor een schmink-/ballonvouw-opdracht worden berekend vanaf de vestiging van By Suzan tot aan de opgegeven locatie en terug bij een enkele-reisafstand van > 10 km. Deze reiskosten bedragen € 0,45 per gereden kilometer en worden berekend aan de hand van Google Maps. Bij onvoorziene weersomstandigheden kan het voorkomen dat de daadwerkelijk gereden route niet per definitie de kortste route is, maar wel de veiligste. Dit wordt doorberekend aan de opdrachtgever.

Bezorgkosten
De bezorgkosten van ballondecoraties worden berekend vanaf de vestiging van By Suzan tot aan de opgegeven locatie en terug bij een enkele-reisafstand van > 10 km. Deze reiskosten bedragen € 0,45 per gereden kilometer en worden berekend aan de hand van Google Maps. Bij onvoorziene weersomstandigheden kan het voorkomen dat de daadwerkelijk gereden route niet per definitie de kortste route is, maar wel de veiligste. Dit wordt doorberekend aan de opdrachtgever.

Indien voor vervoer van de ballondecoratie gebruik gemaakt moet worden van een bestelauto/-bus, zullen de kosten van de huur hiervoor doorberekend worden aan de opdrachtgever.

PARKEERKOSTEN
Indien er bij de locatie geen andere mogelijkheid is dan betaald parkeren, worden de kosten hiervoor doorberekend aan de opdrachtgever.

OFFERTES 
Op basis van de aanvraag wordt een offerte uitgebracht, welke 14 dagen geldig is.
Alle offertes zijn vrijblijvend. Na akkoord van de offerte hanteren wij een vrije annulering door de opdrachtgever tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht/het evenement.

OPTIE
Natuurlijk is het mogelijk om een bepaalde datum voor een evenement in optie te nemen. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de optiedatum. Mochten wij tot 14 dagen voor aanvangsdatum geen bevestiging hebben ontvangen, vervalt de optie en behoudt By Suzan het recht om een andere opdracht of activiteit te accepteren en in te plannen.

BETALING
De opdrachtgever gaat akkoord met een betalingstermijn van

 • 7 dagen voor particulieren
 • 14 dagen voor bedrijven

en verplicht zich hierdoor het factuurbedrag binnen deze termijn na factuurdatum te voldoen op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Toevoeging Ballondecoraties
De (restant) betaling dient uiterlijk op de dag van levering voldaan te worden.

Bij ballondecoratie kan een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag gevraagd worden aangezien dit maatwerk betreft met specifieke inkoop van het benodigde materiaal.

HERINNERINGEN en ADMINISTRATIEKOSTEN

 • Wanneer de factuur niet tijdig betaald is, ontvangt u een 1herinnering.
 • Bij een 2e herinnering zal de factuur verhoogd worden met € 15,00 administratiekosten.
 • Na de 2e herinnering volgt een aanmaning en wordt de factuur verhoogd met €30,00 administratiekosten.
 • Wanneer de factuur na de aanmaning nog niet betaald wordt, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

WIJZIGINGEN EN ANNULERING door opdrachtgever

Wijzigingen
Wijziging in de opdracht (bijv. het aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Daarbij hanteert By Suzan de volgende voorwaarden:

 • Bij wijziging tot 14 dagen voor de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging aangepast (verhoogd/verlaagd).
 • Bij wijziging die doorgegeven worden binnen 14 dagen tot de dag voorafgaand aan de opdracht wordt de offerteprijs alleen aangepast, indien het meerwerk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.
 • Bij wijziging op de datum van de opdracht wordt meerwerk doorberekend bovenop de overeengekomen prijs. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.

Annuleringen
Bij annulering van de opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de opdracht zijn hier geen kosten aan verbonden.
 • Bij annulering binnen 14 dagen tot de dag voorafgaand aan de opdracht wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering op de dag van de opdracht brengen wij u 100% van de overeengekomen prijs in rekening.

ANNULERING  door By Suzan

 • By Suzan behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.
 • By Suzan behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren in geval van ziekte/overlijden van een medewerker of in geval van ernstige ziekte/overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht. Wij zullen ten alle tijde voor vervanging proberen te zorgen, zodat uw feest of evenement toch doorgang zal kunnen vinden. Gezien de onvoorziene aard van deze omstandigheden dient u er wel rekening mee te houden dat er géén passende vervanging meer beschikbaar kan zijn. In dat geval kunnen de (schmink)activiteiten niet (of gedeeltelijk) door gaan. By Suzan rekent in dit uitzonderlijke geval op uw begrip.

WERKOMSTANDIGHEDEN
Op locatie:

 • De opdrachtgever dient op locatie te zorgen voor een mogelijkheid tot het verversen van water en wanneer er buiten gewerkt wordt, een overkapping bij regen.
 • By Suzan zal zelf zorgdragen voor een (schmink)tafel, schminkkrukken en een spiegel. Indien het noodzakelijk is dat er op locatie tafels of stoelen verzorgd worden, zal dit tijdig aan de opdrachtgever doorgegeven worden.

Pauzes:

 • De medewerkers van By Suzan hebben na elke twee uur schminken recht op een pauze van vijftien minuten.
 • Bij een boeking van acht uur behoudt By Suzan zich het recht om dertig minuten te pauzeren om te kunnen eten.

Eindtijd:

 • Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen, bepaalt By Suzan welk kind de laatste in de rij is.
 • Werktijden worden strikt gehanteerd. Wilt u dat er langer doorgegaan wordt, geeft u opdracht tot meerwerk. De kosten hiervoor worden aan u doorberekend volgens het afgesproken uurtarief.

TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN en/of BALLONVOUWEN
Tijdens de duur van het schminken en/of ballonvouwen (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+), die toezicht houdt op de aanwezige kinderen.

By Suzan is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met een kind/de kinderen op de locatie buiten haar eigen activiteiten.

HOUDBAARHEID BALLONDECORATIES

By Suzan streeft ernaar om de ballondecoratie(s) zo kort mogelijk voor aanvang van het evenement te plaatsen. Ballonnen zijn namelijk op hun mooist als ze net geplaatst zijn. De plaats waar ballonnen staan/hangen is van invloed op hoe ballonnen zich ‘gedragen’:

Ballonnen gaan naar verloop van tijd minder glanzen. Hoe snel dit zal zijn, is afhankelijk van de kwaliteit en kleur van de ballon(nen), plaatsing (binnen/buiten), weersinvloed (zon/regen) en temperatuur van de ruimte waar de ballonnen zich bevinden..

Kou en warmte (koud of warm weer, airco of verwarming) zullen er ook voor zorgen dat ballonnen kunnen krimpen of vergroten.

By Suzan heeft geen hier geen enkele invloed op, dit zijn nu eenmaal de eigenschappen van ballonnen.

AANSPRAKELIJKHEID
Schmink
By Suzan erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door By Suzan gebruikte materialen zijn huidvriendelijk, onschadelijk en getest. De te gebruiken materialen zijn altijd schoon bij aanvang en worden na afloop gereinigd.

By Suzan behoudt zich het recht voor om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld met een koortslip, wondjes, eczeem, allergieën, o.i.d. niet te schminken.

Ballonfiguren
Ballonfiguren zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Indien een kind jonger dan 3 jaar een ballonfiguur krijgt, is dit op verantwoording van (één van) de ouders en aanvaart By Suzan op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor letsel dat hierdoor ontstaat.

Ballondecoraties
Vanaf het moment dat de ballondecoratie(s) afgeleverd zijn en eventuele instructies omtrent het verplaatsen ervan gegeven zijn, is de opdrachtgever (of verantwoordelijke ter plaatse) aansprakelijk voor de ballondecoratie(s).

Vanwege weersomstandigheden kan het nodig zijn om ballondecoraties extra vast te zetten. Indien dit noodzakelijk zou kunnen zijn, zal By Suzan de opdrachtgever (of verantwoordelijke ter plaatse) daarvan op de hoogte stellen en de benodigde materialen daarvoor leveren. Indien deze aanwijzingen niet opgevolgd worden, valt dit onder de verantwoording van de opdrachtgever. By Suzan kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die hierdoor veroorzaakt wordt.

Heliumballonnen
By Suzan levert ook heliumballonnen ter decoratie. Deze ballonnen zweven doordat ze met heliumgas gevuld zijn en zijn met een lint/touw aan een gewichtje bevestigd om te voorkomen dat ze weg zweven. Van helium is ook bekend dat je er een grappig, hoog stemmetje van krijgt. Echter, helium is niet ongevaarlijk! Het is niet giftig of explosief, maar als men helium uit een ballon inademt komt het in de longen terecht. Waar helium in de longen zit, kan geen zuurstof zitten. Bij een teveel aan helium in de longen wordt de zuurstofopname beperkt en kunnen lichamelijke klachten ontstaan met zelfs overlijden tot gevolg. By Suzan zal bij levering van heliumballonnen de opdrachtgever (of verantwoordelijke ter plaatse) altijd op dit gevaar wijzen. By Suzan zal dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden wanneer de helium uit de decoratieballonnen voor andere doeleinden gebruikt wordt na aflevering van de heliumballonnen.

FOTO’S EN AUTEURSRECHT
By Suzan behoudt zich het recht haar (schmink)activiteiten middels foto’s vast te leggen. De foto’s kunnen op onze website of facebookpagina geplaatst worden. Indien een opdrachtgever of ouder van kinderen die deelnemen aan onze activiteiten hier bezwaar tegen heeft, dient dit van tevoren nadrukkelijk te worden aangegeven.

Op alle foto’s van By Suzan rusten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van By Suzan.

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
By Suzan behoudt zich het recht voor haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van eigen werkkleding en meubilair, het plaatsen van vlaggen/banners en het uitdelen van visitekaartjes.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met By Suzan afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.